Czy wiesz, jaki potencjał kryje w sobie 1% Twojego podatku? Ma moc uzdrawiania, siłę rozwiewania trosk i smutków, umiejętność wywoływania uśmiechu! Daje szansę na niesienie skutecznej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

 

W imieniu podopiecznych naszej Fundacji prosimy o wsparcie dla nich i przekazanie 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT.

 

Wszystkim chętnym aby wspomóc naszą Fundację oferujemy darmowy program PIT – e-pity 2018, wypełniając go automatycznie przekażą Państwo swoją pomoc Fundacji i jej Podopiecznym.

 

Przekazujemy do Państwa dyspozycji dwie wersje programu, wersję do pobrania na komputer z systemem windows oraz wersję on-line.

 

Program e-pity Copyright 2017-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

KRS: 0000272272

Zadzwoń: +48 71 33 93 500

Pełna wersja serwisu

Fundacja VOTUM /

Jak pomóc? /

1% na rzecz fundacji votum

1% na rzecz Fundacji Votum

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego (PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT-28) – o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Fundacja została powołana w celu:
– Prowadzenia działań edukacyjnych, mających na celu poprawę świadomości na temat zagrożenia życia na drogach.
– Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
– Udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności ofiarom wypadków komunikacyjnych oraz osobom z wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego (PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT-28) – o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Aby skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku za 2008 rok na rzecz naszej Fundacji należy w zeznaniu rocznym PIT 36, PIT 36L, PIT 37 i PIT-28 wskazać Fundację poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, tj. FUNDACJA VOTUM Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS: 0000272272.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru KRS traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie 1% podatku. Przekazania kwoty na rachunek bankowy Fundacji dokona naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

 

 

Uwaga: Nie spóźnij się ze złożeniem deklaracji podatkowej!

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej, tzn. złoży ją po dniu 30 kwietnia danego roku, i będzie chciał przekazać 1% podatku na pożytek publiczny, naczelnik darowizny nie przekaże

© Copyright 2015 - FUNDACJA VOTUM S.A.

^