Czy wiesz, jaki potencjał kryje w sobie 1% Twojego podatku? Ma moc uzdrawiania, siłę rozwiewania trosk i smutków, umiejętność wywoływania uśmiechu! Daje szansę na niesienie skutecznej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

 

W imieniu podopiecznych naszej Fundacji prosimy o wsparcie dla nich i przekazanie 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT.

 

Wszystkim chętnym aby wspomóc naszą Fundację oferujemy darmowy program PIT – e-pity 2016, wypełniając go automatycznie przekażą Państwo swoją pomoc Fundacji i jej Podopiecznym.

 

Przekazujemy do Państwa dyspozycji dwie wersje programu, wersję do pobrania na komputer z systemem windows oraz wersję on-line.

 

Program e-pity Copyright 2016-2017 e-file sp. z o.o. sp. k.

 

KRS: 0000272272

Zadzwoń: +48 71 33 93 500

Pełna wersja serwisu

Fundacja VOTUM /

Złóż wniosek

ZŁÓŻ WNIOSEK

Jeśli chcesz złożyć wniosek do Fundacji VOTUM, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi.

Każde zgłoszenie do Fundacji Votum powinno składać się z:

 1. Pisemnego wniosku o pomoc finansową lub materialną – druk do pobrania poniżej.
 2. Opcjonalnie wniosku o udostępnienie rachunku bankowego Fundacji (jeśli Wnioskodawca pragnie gromadzić środki z 1% Podatku oraz od potencjalnych darczyńców za pośrednictwem naszej organizacji) – druk do pobrania poniżej.
 3. Oświadczenia o sytuacji majątkowej Rodziny (z dołączonymi kserokopiami dokumentów poświadczających tę sytuację: zaświadczenia o zarobkach, decyzji w sprawie: rent, emerytur, udzielanej pomocy społecznej, ksero ostatniej deklaracji podatkowej) – druk do pobrania poniżej.
 4. Opinii specjalisty (np. lekarza rodzinnego) – druk do pobrania poniżej.
 5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych – druk do pobrania poniżej (w imieniu dzieci wypełnia opiekun prawny).
 6. Orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej)
 7. Kserokopii dokumentacji z dotychczasowej rehabilitacji oraz leczenia.
 8. Aktualnej, nie starszej niż 3 miesiące, opinii o sytuacji materialno-bytowej Rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach netto.
 10. Jeśli wniosek dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego itp. wymagane jest załączenie kosztorysu lub faktury pro forma.
 11. Jeśli wniosek dotyczy rehabilitacji pozadomowej (ambulatoryjnej lub w formie turnusu rehabilitacyjnego) podmiot rehabilitujący musi być wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o zakwalifikowaniu na terapię/ turnus.
 12. Notatki policyjnej z wypadku (jeśli wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w wypadku).
 13. Orzeczenia/postanowienia/wyroku sądu w sprawie wypadku (jeśli wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w wypadku).

 

Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna dodatkowo złożyć:

 1. Kserokopię dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej: REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto.

 

Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność rolniczą powinna dodatkowo złożyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa (ilości hektarów przeliczeniowych).
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach pozarolniczych, o ile takie wystąpiły.

 

 

Szablony druków Fundacji do pobrania:

 

Wniosek o pomoc finansową lub materialną

Wniosek o udostępnienie rachunku

Oświadczenie o stanie majątkowym i sytuacji materialnej

Opinia specjalisty

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Dyspozycje przelewu środków do pobrania:

 

Dyspozycja darowizna konto wystawcy

Dyspozycja darowizna zwrot kosztów

Dyspozycja subkonto konto wystawcy

Dyspozycja subkonto zwrot kosztów

© Copyright 2015 - FUNDACJA VOTUM S.A.

^